สินค้า - i200 50" Street Stick Junior
i200 50" Street Stick Junior

เวลาเปิด Open Daily 10:00-17:00 HOTLINE: 090 932 8000

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

i200 50" Street Hockey Stick Junior


Price
- ซ้าย - 900


- ขวา - 900


900 700

ตัวเลือกที่มี:
Option:
Last Update: Friday 5th March 2021 (11:48pm)

Wherever you play, this stick is built to last. With a stiff nylon blade and lightweight wood handle, the i200 will keep shooting as long as you do. 

  •  High impact glass filled nylon blade
  •  Matte blade finish with visual design
  •  Multi-ply birch shaft
  •  P92 blade pattern on all models
  •  52 Reg Flex
Bauer
ความคิดเห็น