สินค้า - i200 56" Street Stick Senior
i200 56" Street Stick Senior

เวลาเปิด Open Daily 10:00-17:00 HOTLINE: 090 932 8000

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

i200 56" Street Hockey Stick Senior

 • i200 Street stick senior
  i200 Street stick senior
 • i200 Street stick senior
  i200 Street stick senior

Price
- ซ้าย - 1,000


- ขวา - 1,000


1,000 800

ตัวเลือกที่มี:
Option:
Last Update: Tuesday 2nd March 2021 (3:11pm)

Wherever you play, this stick is built to last. With a stiff nylon blade and lightweight wood handle, the i200 will keep shooting as long as you do. 

 •  High impact glass filled nylon blade
 •  Matte blade finish with visual design
 •  Multi-ply birch shaft
 •  P92 blade pattern on all models
 •  87 Reg Flex
Bauer
i200 Street stick senior
i200 Street stick senior


i200 Street stick senior
i200 Street stick senior


ความคิดเห็น