สินค้า - Chaya Park Rollerskates Jump 2.0
Chaya Park Rollerskates Jump 2.0

เวลาเปิด Open Daily 10:00-19:00 HOTLINE: 090 932 8000

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

Chaya Jump 2.0

 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
 • Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
  Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต

Price
- 37 - 5,500


- 38 - 5,500


- 39 - 5,500


- 40 - 5,500


- 41 - 5,500


5,500

ตัวเลือกที่มี:
ไซส์:
Last Update: Wednesday 24th July 2024 (5:29pm)
Currently on stock:
ไซส์Qty.STORE
391Warehouse

Chaya Jump 2.0

The world is your playground The Chaya Jump 2.0 delivers old school style with premium materials and top quality features.
Whether you're cruising the streets, hitting the skate park or simply hanging with your squad - the Chaya Jump 2.0 will guarantee you have fun, and look great, while doing it.

The retro style sneaker outsole of the boot coupled with superior interior padding is supportive yet extremely comfortable, ensuring you can skate all day and long into the night. Action leather used for the toe and heel area offer extra protection to your skates. Mounted to the Chaya Shari (fiberglass reinforced) plate, and rolling on Chaya 'Sugar Rush' wheels (59mm/78A), Wicked ABEC 7 bearings and the Chaya Controller toe stop makes for an extra smooth, extremely comfortable and very responsive ride.

Specification:

 • Boot: Mid-cut
 • Ventilation: Medium
 • Plate: Chaya Shari,
 • Truck: Chaya standard casted truck, truck angle 20degree
 • Standard axles with nut
 • Cushion hardness: 92A, height 15mm barrel/12mm cone
 • Wheels: Chaya sugar rush 59mm/78a, width 38mm
 • Bearings: WKD wicked 608 standard, carbon steel, ABEC9 (Lubrication: Grease)
 • Compound: outdoor, crusing comfort
 • Toestopper: Chaya controller, NR/SBR = Natural rubber/styrene-butadiene rubber


Buy this item and earn 5,140 points valued at 514.
Chaya
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต
Chaya park rollerskate Jump2.0 โรลเลอร์สเก็ต


ความคิดเห็น