Conditions - ร้านขายรองเท้าสเก็ต
Skate Plus

เวลาเปิด Open Daily 10:00-19:00 HOTLINE: 090 932 8000

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขในการใช้

เงื่อนไขในการใช้ระบบการซื้อสินค้าอออนไลน์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าอิงกับระบบการไปรษณีย์ของแต่ละประเทศ
และระบบการชำระเงินออนไลน์สากลที่สะดวกและปลอดภัยชึ่งทางร้านเลือกใช้บริการ
ทั้งสององค์กรมีระบบและระเบียบที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เมื่อผนวกเข้ากับระบบความปลอดภัยของร้าน คุณจึงสามารถมั่นใจในการใช้บริการจากทางร้านโดยไม่มีเงื่อนไข
ดำเนินการต่อไป